ประกันภัย ให้เช่าหายห่วง ปล่อยเช่าสบายใจ ให้เราดูแลคุณ | Living Insure

“คุ้มครองทันทีที่ซื้อ ไม่ต้องตรวจสภาพทรัพย์สิน สูงสุดถึง 500,000 บาท*”

อัคคีภัย

ภัยธรรมชาติ

ภัยจากน้ำ

โจรกรรม ลักทรัพย์

บุคคลภายนอก

เฟอร์นิเจอร์เสียหาย

สัตว์เลี้ยงทำลายข้าวของ

อัคคีภัย
ภัยธรรมชาติ
ภัยจากน้ำ
โจรกรรม ลักทรัพย์
บุคคลภายนอก
เฟอร์นิเจอร์เสียหาย
สัตว์เลี้ยงทำลายข้าวของ

*ภายใต้กฎเกณฑ์การพิจารณารับประกันของบริษัท

แผนประกันภัยออนไลน์

iconรายละเอียดความคุ้มครอง
ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ และลูกเห็บ)
โจรกรรม (ลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์)
การเสียชีวิต บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก*
ความเสียหายของทรัพย์สินภายในห้องชุด/บ้านที่ทำการปล่อยเช่า**
ความเสียหายของทรัพย์สินจากการกัดแทะของสัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ของผู้เช่า**
แผนที่ 1 จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท/ปี)
200,000
20,000
20,000
50,000
50,000
10,000
2,199 บาท
แผนที่ 2 จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท/ปี)
300,000
20,000
30,000
80,000
100,000
15,000
3,399 บาท
แผนที่ 3 จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท/ปี)
500,000
20,000
50,000
150,000
150,000
30,000
5,199 บาท

แผนประกันภัยออนไลน์

iconรายละเอียดความคุ้มครอง
แผนที่ 1
แผนที่ 2
แผนที่ 3
จำนวนเงินเอาประกันภัย (บาท/ปี)
ไฟไหม้, ฟ้าผ่า, ภัยระเบิด, ภัยจากยานพาหนะ ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
200,000
300,000
500,000
ภัยธรรมชาติ (น้ำท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ และลูกเห็บ)
20,000
20,000
20,000
โจรกรรม(ลักทรัพย์ที่ปรากฏร่อง รอยงัดแงะ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์)
20,000
30,000
50,000
การเสียชีวิต บาดเจ็บหรือเจ็บป่วย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก*
50,000
80,000
150,000
ความเสียหายของทรัพย์สินภายในห้องชุด/บ้านที่ทำการปล่อยเช่า**
50,000
100,000
150,000
ความเสียหายของทรัพย์สินจากการกัดแทะของ สัตว์เลี้ยง (สุนัขและแมว) ของผู้เช่า**
10,000
15,000
30,000
เบี้ยประกันภัยต่อปี 2,199 บาท 3,399 บาท 5,199 บาท
 • 1. ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง และไม่เกินวงเงินความคุ้มครอง
  2. *ความรับผิดส่วนแรก 3,000 บาท/ครั้ง สำหรับความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก อันเกิดจากภัยเนื่องจากน้ำ
  3. **ความรับผิดส่วนแรก 3,000 บาท/ครั้ง สำหรับความเสียหายของทรัพย์สินภายในห้องชุด/บ้านที่ทำการปล่อยเช่า และ/หรือจากการกัดแทะของสัตว์เลี้ยง(สุนัขและแมว) ของผู้เช่า
  4. แผนประกันภัยนี้คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟ้า และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อการอยู่อาศัย (รวมถึงวอลเปเปอร์)
  5. แผนประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และ/หรืออุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารพกพาทุกประเภท และ/หรือ กล้องถ่ายรูป วีดีโอ และ/หรือ สื่อบันทึกต่างๆ
  6. แผนประกันภัยนี้สำหรับห้องชุด/บ้านราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย 1 กรมธรรม์ต่อ 1 หลัง/ยูนิต
  8. แผนประกันภัยนี้คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินภายในบ้าน/ห้องชุดในคอนโดมิเนียมที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น
  9. บริษัทฯ จะชดใช้ความเสียหายตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation)
  10. โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและข้อยกเว้นประกันภัยที่อยู่อาศัยแบบพิเศษ แผนให้เช่าหายห่วง คลิก
plan
ดูวีดีโอเงื่อนไขเบี้ยประกัน 2,199 บาท
plan
ดูวีดีโอเงื่อนไขเบี้ยประกัน 3,399 บาท
plan
ดูวีดีโอเงื่อนไขเบี้ยประกัน 5,199 บาท
Image
ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง 1 บริการ/ปี ในวงเงินการให้บริการสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/ครั้ง ทุกแผนประกันภัย

อัคคีภัย

ภัยธรรมชาติ

ภัยจากน้ำ

โจรกรรม ลักทรัพย์

บุคคลภายนอก

เฟอร์นิเจอร์เสียหาย

สัตว์เลี้ยงทำลายข้าวของ

เครื่องปรับอากาศ
ระบบประปาภายในบ้าน
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
สัตว์ดุร้ายเข้าบ้าน
ตู้เย็นและเครื่องทำน้ำร้อน
กุญแจบ้าน

คำถามที่พบบ่อย

 • เหมาะกับทุกคนที่ต้องการปล่อยเช่าทรัพย์สินของท่าน โดยเฉพาะบ้านและคอนโด เพราะแม้เราจะมีเงินประกัน 2 เดือนจากผู้เช่า แต่ก็มีหลายครั้งที่ความเสียหายทีเกิดขึ้นมากกว่าเงินประกัน ทำให้ไม่สามารถตกลงกันได้ และหลายครั้งที่ผู้เช่าไม่รับผิดชอบและหนีหายไปเลย
 • ประกันภัยสำหรับการให้เช่า บ้านและคอนโด มีที่นี่เป็นครั้งแรกในประเทศไทย และยังไม่มีเจ้าไหนคิดแผนประกันภัยที่ครอบคลุมและราคาถูกเท่าที่นี่ ส่วนใหญ่ที่มีคือ ประกันความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างอสังหาริมทรัพย์แบบทั่วไป ซึ่งเรามักโดนบังคับให้ซื้อตอนกู้ซื้อบ้านกับธนาคารซึ่งแผนประกันนั้นไม่ได้ให้ความคุ้มครองจากการปล่อยเช่าแบบประกันของเรา
 • สามารถซื้อได้ทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งเจ้าของและผู้เช่า เพราะบางครั้งผู้เช่าที่ระมัดระวังและไม่ต้องการเสียเงินประกันจากความเสียหายจากตนเอง ก็ซื้อประกันนี้คุ้มครองได้ด้วย
 • คุ้มครองทันทีที่ชำระค่าเบี้ยประกัน โดยมีระยะเวลา 1 ปี
 • ตอนนี้ทางเราได้ออกแบบประกันมาเฉพาะ บ้านและคอนโด เท่านั้น ในอนาคตจะมีประเภทอื่นๆออกมาอีก
 • ท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์หลังจากกรอกข้อมูลเสร็จ โดยสามารถชำระได้ทั้งบัตรเครดิตและบัตรเดบิต รวมถึงเงินสดผ่าน Mobile Banking
 • แจ้งเคลมออนไลน์ได้ที่นี่เลย เพียงกดปุ่ม แจ้งเคลม จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ข้อมูลของท่านจะถูกส่งถึงบริษัทประกันภัยทันที ทำได้ง่ายๆไม่เกิน 2 นาทีเสร็จ
 • หลังจากชำระเงินสำเร็จ ระบบจะส่งไฟล์กรมธรรม์ให้ท่านทางอีเมล (สามารถเข้าไปดูได้ที่ Inbox หรือ Junk Mail) หรือหากไม่ได้กรมธรรม์สามารถติดต่อได้ที่ 061-563-8887 หรือ Line: @livinginsure
 • หมายเหตุ : สำหรับแผนประกันภัยให้เช่าหายห่วง ลูกค้าจะได้รับกรมธรรม์จำนวน 2 กรมธรรม์ คือ 1. กรมธรรม์ประกันภัย "บ้านแทนรัก" 2. กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด ซึ่งค่าเบี้ยประกันภัยรวมทั้ง 2 กรมธรรม์ จะเท่ากับจำนวนเบี้ยประกันภัยบนตารางความคุ้มครองที่ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์

ความคิดเห็นจากลูกค้า

5/5 คะแนน