ประกันภัย ให้เช่าหายห่วง ปล่อยเช่าสบายใจ ให้เราดูแลคุณ | Living Insure
howto
ขั้นตอนที่
1
เลือกแผนประกันภัย เลือก "แผนประกันภัย" ที่ต้องการและค่าเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับคุณ
ขั้นตอนที่
2
กรอกข้อมูลผู้เอาประกัน กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้เอาประกันภัย เช่น ชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น ให้ถูกต้อง
howto
howto
ขั้นตอนที่
3
ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันตัวต้น ตรวจสอบข้อมูลการเอาประกันภัยให้ถูกต้อง และทำการยืนยันตัวตน
ขั้นตอนที่
4
ชำระเงิน ดำเนินการชำระค่าเบี้ยประกันภัยตามช่องทางที่กำหนดให้เสร็จสิ้น
howto
howto
ขั้นตอนที่
5
รับกรมธรรม์ รับกรมธรรม์ผ่านทางอีเมล หรือที่อยู่ตามที่ได้ระบุไว้